Điều kiện thành lập Công Ty TNHH

Công ty TNHH có 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên – cả 2 đều có thủ tục thành lập công ty tương đối giống nhau, chỉ khác về số lượng thành viên và phương thức hoạt động mà thôi. Quang Minh tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp dành cho quý khách hàng, nhà đầu tư quan tâm .

1. Tư vấn các vấn đề trước khi thành lập công ty TNHH .

Thường thì trước khi thành lập, Tư vấn viên sẽ trao đổi ngắn gọn với quý khách hàng nhằm củng cố lại thông tin, cũng như giúp khách hàng nắm rõ được những vấn đề cần thiết trước khi thành lập doanh nghiệp mới như :

tên công ty, địa chỉ đăng ký, người đứng đầu doanh nghiệp, các vấn đề góp vốn hay lựa chọn dịch vụ thành lập công ty tnhh mtv– thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên , ưu – điểm của chúng ; điều kiện dịch vụ thành lập công ty tnhh như thế nào ? … Từ thông tin sườn, Quang Minh sẽ nhanh chóng soạn thảo hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH theo yêu cầu của khách hàng.

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH bao gồm :

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên ;

- Bản dự thảo điều lệ công ty ( yêu cầu có đầy đủ chữ ký của các thành viên sáng lập công ty TNHH ) ;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật ( quy định tại Nghị định 43 ) ;

- Bản danh sách người đại diện, thành viên công ty ;

- Giấy xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề ( đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện );

Nguồn : dịch vụ thành lập công ty tại quận 9, dịch vụ thành lập công ty tại quận 2