Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Để tiến hành dịch vụ thành lập công ty tnhh, quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau: 1. Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm : - Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH ( 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên ) ; - Bản danh sách thành viên công ty ; - Bản sao Giấy CMND của cá nhân hoặc giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền pháp luật ; - Bản dự thảo điều lệ công ty ; - Văn bản xác nhận số vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc người đứng đầu công ty ; Hồ sơ sau khi được hoàn thành cần chuyển lên Phòng Đăng ký kinh doanh, chờ xét duyệt và trả kết quả khi hồ sơ đủ điều kiện . 2. Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH : Khi khách hàng đến với Quang Minh,chỉ cần cung cấp thông tin , giấy tớ xác thực cá nhân , mọi thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH sẽ do tư vấn viên đảm nhận, trực tiếp giao dịch với cơ quan nhà nước và thông báo kết quả cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ các thông tin trước khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: - Cách đặt tên công ty sao cho phù hợp, trành trùng lặp và đúng quy định pháp luật, văn hóa- phong tục Việt Nam ; - Tư vấn ngành nghề kinh doanh đã đăng ký ; - Tư vấn người đứng đầu, số vốn ; - Tư vấn quyền và nghĩa vụ các thành viên trong công ty TNHH ; - tư vấn thành lập công ty và các nội dung khác ; Nguồn : dịch vụ thành lập công ty tại quận 7,  dịch vụ thành lập công ty tại gò vấp,  dịch vụ thành lập công ty tại quận 11